sivarom-news-csr

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารโครงการต่างๆที่อยู่ในโครงสร้างของเรา
รวบรวมมาให้ทุกท่านที่สนใจได้เข้าถึงและติดตาม
อย่างทันท่วงที

Slider

10 มี.ค. 2564 บริจาค เครื่อง Computer ให้เด็ก

บริจาค เครื่อง Computer ให้เด็กและเยาวชน เพื่อศึกษาหาความรู้ เปิดอนาคต สดใส ทันสมัย

10/03/2021

17 เม.ษ. 63 ทีมผู้บริหารได้นำ ชุด PPE

ทีมผู้บริหารได้นำ ชุด PPE มาเพื่อร่วมบริจาคให้ทีมแพทย์ และ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

17/04/2019

Slider